Lovejoy High School — Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 8:45 AM 9:45 AM 60 min
2nd Period 9:50 AM 10:35 AM 45 min
3rd Period 10:40 AM 11:25 AM 45 min
4th Period 11:30 AM 12:55 PM 85 min
____A Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
____B Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
____C Lunch 12:25 PM 12:55 PM 30 min
5th Period 1:00 PM 1:45 PM 45 min
6th Period 1:50 PM 2:35 PM 45 min
7th Period 2:40 PM 3:25 PM 45 min
8th Period 3:30 PM 4:15 PM 45 min
Pep Rally Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 8:45 AM 9:10 AM 25 min
Pep Rally 9:15 AM 9:45 AM 30 min
2nd Period 9:50 AM 10:35 AM 45 min
3rd Period 10:40 AM 11:25 AM 45 min
4th Period 11:30 AM 12:55 PM 85 min
____A Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
____B Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
____C Lunch 12:25 PM 12:55 PM 30 min
5th Period 1:00 PM 1:45 PM 45 min
6th Period 1:50 PM 2:35 PM 45 min
7th Period 2:40 PM 3:25 PM 45 min
8th Period 3:30 PM 4:15 PM 45 min
Lovejoy High School - 2350 Estates Parkway, Lucas, TX 75002 - Phone: (469) 742-8700 - Fax: (469) 742-8701